MVO

Vakantie voor Iedereen, in de breedste zin van het woord betekent voor Oostappen Vakantieparken dat een ieder die op wat voor manier dan ook niet in staat is om van een vakantie te genieten de mogelijkheid geboden moet worden om dit toch te kunnen. Ook voorziet Oostappen Vakantieparken in de meest basale primaire levensbehoefte in de vorm van onderdak voor bijvoorbeeld vluchtelingen, en sociale verhuur na bijvoorbeeld brand in een woning.

Hiervoor gaat Oostappen Vakantieparken de samenwerking aan met diverse organisaties. Voor iedere organisatie spelen wij een significante rol in hun hulpverlening:

DE VAKANTIEBANK

Stichting De Vakantiebank heeft als doel gezinnen met een inkomen rond bijstandsnorm, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen.

Deze stichting daagt Oostappen Groep Vakantieparken graag een warm hart toe en omdat ze alle kinderen een leuke vakantie gunnen. Om hieraan bij te dragen biedt Oostappen Groep Vakantieparken 500 gezinnen in 2021 een mooie vakantieweek aan op een van de parken.

Lees hier meer over Stichting De Vakantiebank >

Stichting De Vakantiebank

STICHTING VERWENEVENT

Als een van je kinderen een verstandelijke beperking heeft kost dit voor het gezin veel tijd, energie maar vooral ook geld. Een vakantie is dan vaak onmogelijk gezien de bijzondere zorgbehoefte van je kind. Stichting verwenevent nodigt dergelijke gezinnen uit voor een onbezorgde vakantie op Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer. Oostappen Vakantieparken stelt dit park en haar medewerkers geheel belangeloos ter beschikking voor dit evenement. De gezinnen zijn afkomstig uit het register van de Mytyl- Tytyl scholen in Zuid-Oost Brabant en Noord en Midden Limburg.

In 2019 vond de 14e editie van dit evenement plaats en dat was weer een groots succes. In verband met COVID-19 is er in 2020 geen verwenevent georganiseerd.

Lees hier meer over Stichting VerwenEvent >

VAKANTIEPARTICIPATIE VLAANDEREN

Ook kansarme gezinnen in België krijgen de mogelijkheid om toch op vakantie te gaan op een van de Belgische vakantieparken van Oostappen. Zij worden intensief begeleid door Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen en hebben zo de tijd van hun leven.

"Ik wil dat mijn kinderen leren dat het anders kan. Dat ze een kans krijgen een andere weg in te slaan. Ze moeten zien en voelen wat het betekent om op vakantie te gaan" (Sem 48j. Vakantieganger, alleenstaande vader met 2 zonen)

Voor uitspraken als dezen doen we het. Naast vakanties bieden we ook dag uitstapjes aan naar onze zwembaden voor deze zelfde groep mensen. Deze uitstapjes zijn zonder steun van Vakantieparticipatie en Oostappen Groep Vakantieparken niet mogelijk.

Lees meer over Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen >

STICHTING DOE EEN WENS

Waar Stichting Doe een Wens voor staat laat zich het beste beschrijven door hun eigen Missie: ‘Make-A-Wish Foundation International heeft als missie: 'Het vervullen van de allerliefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensdreigende ziekte om daarmee een ervaring van kracht en blijdschap te creëren.'

Stichting Doe een Wens

Oostappen Groep Vakantieparken stelt hun faciliteiten ter beschikking voor het uitvoeren van een dergelijke wens. Wensen zoals: ‘even normaal iets leuks doen met mijn gezin’ waar we een gezin verwelkomden voor een onbezorgd dagje uit, en ‘Voor een dag een zeemeermin zijn’ waarbij we het zwembad op vakantiepark Droomgaard beschikbaar stelden voor het uitvoeren van deze wens.

Lees hier meer over Stichting Doe een Wens >

OPVANG ASIELZOEKERS

Helaas worden we nog dagelijks geconfronteerd met ellende in de wereld. Deze onzekerheden hebben een onophoudelijke stroom oorlogsvluchtelingen teweeg gebracht. Dit alles resulteert in concrete problemen met betrekking tot de huisvesting in Nederland en België. In dit maatschappelijk probleem ziet Oostappen Groep Vakantieparken de noodzaak om een helpende hand te bieden waar mogelijk.

Opvang asielzoekers

Zodoende heeft Oostappen Groep Vakantieparken de laatste jaren op enkele parken de mogelijkheid geboden om zogenoemde statushouders op te vangen. Dit houdt in dat de personen terecht gevlucht zijn voor oorlog of vervolging in hun thuisgebied. Oostappen Groep Vakantieparken voorziet een veilige haven waarin een gezin weer een gezin kan zijn, en waar men de ellende die ze meegemaakt hebben een plaats kunnen geven.

Onze doelgroep op gebied van vakantiegasten bestaat voor een groot deel uit gezinnen met jonge kinderen. Wij weten dus als geen ander hoe belangrijk het is om een onbezorgd leven te kunnen leiden. Daarnaast hebben wij jarenlange ervaring in het verschaffen van (tijdelijk) onderdak van particulieren. Deze factoren samen maakten dat wij de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan de opvang van asielzoekers.

Opvang asielzoekers

Jouw vakantie start hier!
Check de prijs